Aktualności

 

WYBORY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – 29 września 2017r.

Terminarz wyborów

 

11 – 15.09.2017 – Wybory klasowe dwóch kandydatów

do 20.09.2017 – Termin oddania pisemnych prezentacji kandydatów, plakatów

wyborczych / format A2 lub A3/

21 – 27.09.2017 – Kampania wyborcza

28.09.2017 – Cisza wyborcza

29.09.2017 (piątek) – Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

   
   

 

PROJEKT WSPÓŁZAWODNICTWA  KLASOWEGO
rok szkolny 2017/2018

Od września ruszyła kolejna edycja projektu. W czasie jej trwania na każdym poziomie wyłonimy klasę, która zdobędzie tytuł „Gospodarza z klasą”. We współzawodnictwie biorą udział wszyscy uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjalnych. Komisja konkursowa podczas kolejnych prezentacji oceniać będzie pracę uczniów, biorąc pod uwagę dobór tematu, pomysłowość w jego realizacji, wytrwałość oraz umiejętności organizacyjne uczniów danej klasy.

Życzymy wytrwałości, ciekawych doświadczeń

i satysfakcji ze wspólnego działania. POWODZENIA!!!

 

 

**************************************************************************************************

 

WSPÓŁZAWODNICTWO KLAS – wyniki rywalizacji trzecioklasistów


Zakończyliśmy rywalizację klas trzecich w ramach projektu współzawodnictwa klas. Największą ilość punktów zdobyła klasa IIIb. Gratulujemy zwycięzcom i przypominamy, że klasa odbierze nagrodę w kwocie 500zł ufundowaną przez rodziców. Rada Rodziców wspiera nasz projekt od samego początku. Wszystkim klasom trzecim dziękujemy za wytrwałość. Wasze pomysły wzbogacają nasze codzienne życie szkolne.


XU 2016 – Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich

W dniach 23-25.11.2016r. odbyła się konferencja samorządów uczniowskich organizowana przez V LO w Szczecinie. Uczestniczyliśmy w wykładach, warsztatach i grach. Pracowaliśmy nad projektami rozwiązań problemów. Podczas konferencji gościliśmy w Bibliotece Międzywydziałowej US, V LO oraz w sali obrad Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Zdobywaliśmy wiedzę, nowe umiejętności. Był też czas na rozmowy, wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów. Miło było spotkać naszych absolwentów, którzy w swoich szkołach ponadgimnazjalnych nadal są aktywni i działają w samorządach.
 

Iskierka Radości


Tradycją działań samorządu jest udział w akcji  "Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości". Organizatorem akcji jest Zespół Szkoł nr 5 w Szczecinie.

Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie młodzieży szczecińskich i polickich szkół do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom. Efektem tej aktywności będzie zebranie artykułów papierniczych i chemicznych oraz funduszy jako materialnego wparcia najuboższych.

Inauguracja akcji odbędzię się 26 listopada w Centrum Handlowym Kaskada. To tam iskierkowe szkoły będą prezentować się na scenie.

A my ruszamy 5 grudnia. W realizacji działań będą pomagać nam  klasy dyżurujące. Nad przebiegiem akcji w szkole czuwają, wraz z opiekunem samorządu, nasze koleżanki Marysia Chachuła 3c i Nina Malecha 1a.

 

 

PRZEBIEG  AKCJI

działania na terenie placówek wg harmonogramu ISKIERKOWYCH DNI

 

 

SŁODKIE DNI

 

05.12.16 - 9.12.2016

 

 

DNI CIEPŁA RODZINNEGO

 

 

12.12.16- 16.12.2016

 

 

EKO - DNI

 

9.01.17 - 13.01.2017

 

 

KOLOROWE DNI

 

 

16.01.17- 20.01.2017

 

PACHNACE DNI

 

23.01.17 - 27.01.2017

 

 

Liczymy na Was!!!

 

Wybraliśmy Radę Samorządu Uczniowskiego

W piątek 30.09.2016r. odbyły się wybory Rady Samorządu Uczniowskiego. Nad ich  przebiegiem czuwała Komisja Wyborcza. Wybory przebiegały zgodnie z procedurami zawartymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego w GM nr 10 w Szczecinie. Podczas wyborów  oddano 334 głosy, 4 głosy komisja wyborcza uznała za nieważne. Natomiast 20 gimnazjalistów nie przystąpiło do głosowania z powodu braku legitymacji szkolnej.


Rada Samorządu Uczniowskiego to 10 osób z najwyższym wynikiem wyborczym. Gratulujemy!!!


 

WYBORY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – 30 września 2016r.


Terminarz wyborów

Do 14.09.2016  –  Wybory klasowe max. dwóch kandydatów
15 - 19.09.2016 –  Termin oddania pisemnych prezentacji  plakatów wyborczych / format A2 lub A3/
20 – 23.09.2016 – Prezentacja plakatów wyborczych
26 – 28.09.2016 – Kampania wyborcza
29.09.2016 – Cisza wyborcza
30.09.2016 – Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 

PROJEKT WSPÓŁZAWODNICTWA  KLASOWEGO
rok szkolny 2016/2017


Od  września rusza  kolejna edycja projektu współzawodnictwa klas. W czasie jej trwania na każdym poziomie wyłonimy klasę, która zdobędzie  tytuł „Gospodarza z klasą”. We współzawodnictwie biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III. Komisja konkursowa podczas kolejnych klasowych zmagań oceniać będzie pracę uczniów, biorąc pod uwagę ich kreatywność, wytrwałość oraz umiejętności organizacyjne. Projekt od początku wspiera Rada Rodziców naszej szkoły.    

Jako pierwsi startują uczniowie klas trzecich. Terminy współzawodnictwa, zasady oraz kryteria oceny znajdują się na tablicy samorządu.

Wszystkim klasom życzymy ciekawych pomysłów i satysfakcji z podejmowanych działań.