Historia GM10

NA POCZĄTKU BYŁA ...SZKOŁA

Dawno, dawno temu, w czasach tak odległych, że pamiętają je tylko nieliczni, w budynku przy ul. Siemiradzkiego 2 znajdowała się Szkoła Podstawowa nr 32. Mała, kameralna, bezpieczna, budząca zaufanie. Od 1955 roku dziewczęta i chłopcy z rejonu placu Jakuba Wujka, ulicy Wojska Polskiego, a nawet osiedla Zawadzkiego poznawali tu pierwsze litery, układali pierwsze zdania. Uczyli się mnożyć i dzielić, rozpoznawać rośliny i zwierzęta. Uczyli się słuchać innych i wypowiadać swoje opinie. Uczyli się z radością przyjmować sukcesy i z godnością znosić porażki. Uczyli się żyć, tworzyć, pracować i odpoczywać. Zawierali pierwsze przyjaźnie.
I tak toczyło się zwyczajne - niezwyczajne życie kolejnych roczników uczniów SP 32. Aż pewnego dnia.....

 

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?...

Nadszedł rok 1999, a wraz z nim reforma systemu oświaty. W polskiej rzeczywistości pojawiły się zapomniane gimnazja, a wśród nich - nasze - Gimnazjum nr 10. Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 mgr Danuta Głowacka stała się panią dyrektor Gimnazjum nr 10.
Pierwsze lata nowej szkoły to wesoła i smutna zarazem koegzystencja z SP 32. Wesoła, bo SP 32 wciąż istniała i miała się dobrze. A skąd smutek? Bo jednak czas płynął nieubłaganie... Zbliżał się moment wygaśnięcia starej, dobrej podstawówki. Stary, poniemiecki budynek miało przejąć niepodzielnie we władanie Gimnazjum nr 10.

Aż w końcu nadszedł ten dzień.

W czerwcu 2004 roku Szkoła Podstawowa nr 32 przeszła do historii. Formalnie przestała istnieć. A jednak wciąż żyje we wspomnieniach jej absolwentów, ich rodziców i dawnych pracowników. Jej duch jest wyczuwalny w murach Gimnazjum nr 10, bo przecież wyrasta ono z tej samej tradycji.

 

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/jak%20to%201.jpg                             http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/jak%20to%202.jpg

 

POZNAJMY SIĘ

Od pierwszego roku istnienia Gimnazjum nr 10 organizowane były wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Różne miejsca, różne atrakcje, różni ludzie. Wszystko ciekawe i jeszcze nieznane. Kilka dni spędzonych z nowym wychowawcą, z  koleżankami i kolegami z nowej klasy mijały bardzo szybko. To świetna okazja do zawierania pierwszych gimnazjalnych przyjaźni, bliższego poznania się, ostatecznego wejścia w nowe środowisko. Podgrodzie, Kołobrzeg, Ostrzyce, Ustronie Morskie, Charzykowe, Dźwirzyno, Dąbki (aż trzykrotnie!) i Smołdziński Las – te miejsca dla wielu byłych już „pierwszaków” pozostaną na długo w pamięci.

 

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/poznajmy%20sie%201.jpg                http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/poznajmy%20sie%202.jpg        
 
  
POWITANIA/PASOWANIA

Dwie są ważne daty w życiu „pierwszaków" GM 10 - 1 września i 14 października. Rozpoczęcie roku szkolnego i pasowanie na gimnazjalistę. Pierwszego września nowi uczniowie są witani przez całą społeczność szkolną podczas apelu inaugurującego kolejny rok szkolny. Wszystko jest dla nich jeszcze nowe, nieznane, wydaje się groźne i nie do oswojenia. Ale strach ma wielkie oczy. Po wyjeździe integracyjnym, podczas Święta Komisji Edukacji Narodowej odbywa się uroczyste pasowanie. Każde ma swój charakter i niepowtarzalną atmosferę. Uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie w obecności wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i starszych kolegów. Dopiero po tym akcie, już jako pełnoprawni członkowie społeczności szkolnej, mogą odśpiewać hymn Gimnazjum nr 10.

 

       http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/powitania%201.jpg          http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/powitania%202.jpg       

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/powitania%203.jpg         

      

W OGNIU WALKI, CZYLI BATALIA O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

Młoda, nowa, a od początku zadziorna. Szkoła z charakterem. Bo trzeba mieć charakter i to twardy, chcąc odnosić sukcesy w sporcie, jednocześnie nie mając gdzie trenować. Bez sali gimnastycznej (bo trudno za taką uznać pomieszczenie piwniczne o powierzchni 70 metrów kwadratowych), jednak sukcesy odnosiliśmy. Niektórzy mogli pomyśleć, że to zasługa spartańskich warunków, które mogły kształtować waleczny charakter sportowców. Ale żeby udowodnić, że nawet w luksusowych warunkach waleczność nie zmieni się w rozleniwienie, postanowiliśmy walczyć o salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia. Rozpoczęła się batalia, którą tak naprawdę przejęliśmy od SP 32.

Sprawą staraliśmy zainteresować się różne osobistości. Przede wszystkim członków Rady Miasta, bo to przecież ona decyduje o budżecie. Listy prezentujące nasze stanowisko przekazaliśmy ówczesnemu przewodniczącemu Rady panu Dominikowi Górskiemu. Powołany został Społeczny Komitet do spraw Budowy Sali Gimnastycznej. Na jego czele stanęła pani Grażyna Zielińska- przedstawiciel rodziców. Przedstawiciele Rady spotkali się z rodzicami, nauczycielami i uczniami. O naszym problemie pisała szczecińska prasa. Wszystkie te działania podejmowaliśmy z wiarą i nadzieją, że przyniosą efekty i......nie zawiedliśmy się.

W 26 czerwca 2002 roku ruszyła budowa! A już po 17 miesiącach mogliśmy korzystać z nowej, jasnej, dużej, a przede wszystkim NASZEJ sali gimnastycznej.


http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/w%20ogniu%201.jpg            http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/w%20ogniu%202.jpg  

 

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/w%20ogniu%203.jpg             http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/w%20ogniu%204.jpg

 

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/w%20ogniu%205.jpg            http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/w%20ogniu%206.jpg

 

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/w%20ogniu%207.jpg           http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/w%20ogniu%208.jpg

OD NAS WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA, CZYLI MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

Kiedy już mieliśmy naszą wymarzoną salę, chcieliśmy ją pokazać całemu światu. A i cały świat chętnie by ją zobaczył. A żeby tak się stało musiała się pojawić telewizja. I pojawiła się podczas wyjątkowej okazji - uroczystej inauguracji roku szkolnego 2004/2005

1 września zawitali w progi naszej szkoły znamienici goście, a wśród nich Prezydent Szczecina Marian Jurczyk, Wojewoda Zachodniopomorski Stanisław Wziątek, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Gałecki. Wszystkich gości przywitaliśmy z polską gościnnością, ale na światowym poziomie. Spektakl o europejskich wakacjach przeplatany tańcami różnych narodów zrobił na widzach wrażenie.W tym wspaniałym towarzystwie rozpoczęliśmy kolejny rok nauki.

 

 

 http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/od%20nas%201.jpg               http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/od%20nas%202.jpg  

NASI NAJLEPSI

Budynek Gimnazjum nr 10 sprzyja nauce. Efekty widać było od początku. Ilość nagród dla najlepszych uczniów jest co roku ogromna. W czerwcu każdego roku stoły przygotowane na uroczysty apel uginają się pod książkami, pucharami, dyplomami...Wszyscy, którzy uzyskają świadectwo z wyróżnieniem, otrzymują nagrodę. Ale zawsze też wybierany jest uczeń wyjątkowy. Primus inter pares. Pierwszy między równymi. Ten, który najlepiej zaprezentował szkołę, a jego postawa, charakter, osobowość mogą być wzorem do naśladowania.

W ciągu 10 lat istnienia naszej szkoły doczekaliśmy się także wielu stypendystów Prezydenta Szczecina. To wyróżnienie świadczy o wyjątkowych osiągnięciach uczniów, którzy je otrzymują i potwierdza efekty pracy nauczycieli.


 http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/nasi%20najlepsi.jpg

WIERNI TRADYCJI

W ciągu roku szkolnego jest wiele świąt, uroczystości, dni szczególnych. Do takich zaliczamy między innymi Święto Niepodległości. Uroczysty apel jest nieodłącznym elementem obchodów tego dnia. Wyjątkowy jest też czas tuż przed Bożym Narodzeniem. Jasełka i spotkania wigilijne w klasach, wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Świąteczna atmosfera udziela się każdemu. Spotkania te, zawsze miłe, są bardzo ważne dla budowania więzi i poczucia wspólnoty w naszej szkolnej społeczności.

 

 http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/wierni%20tradycji%201.jpg           http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/wierni%20tradycji%202.jpg   

 

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/wierni%20tradycji%203.jpg         http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/wierni%20tradycji%204.jpg   

MAŁA I WIELKA POLITYKA

Uczeń to też obywatel. Wie, co się dzieje w Polsce i na świecie. Śledzi bieżące wydarzenia. I przygotowuje się do udziału w życiu społecznym. Nie mając 18 lat może brać udział w wyborach. Już w pierwszym roku istnienia szkoły odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Zwyczajem stało się ich organizowanie po wyjeździe integracyjnym klas pierwszych, a więc pod koniec września lub na początku października. Komisja wyborcza sprawdza legitymację, wydaje kartę do głosowania po uprzednim złożeniu podpisu na liście wyborców przez głosującego i czuwa nad sprawnym przebiegiem wyborów. Potem pozostaje tylko przeliczyć głosy i ogłosić wyniki. Rada Samorządu Uczniowskiego pracuje pod czujnym okiem i przy współpracy ze swoim opiekunem. Pieczę nad RSU w ciągu 10 lat gimnazjalnej samorządności sprawowały: Grażyna Grobelna, Anna Rogala, Halina Usowicz, Krystyna Nosowicz-Macioł, Agnieszka Kowalska, Edyta Borkowska-Zub.

W Gimnazjum nr 10 pojawiała się też od czasu do czasu wielka polityka. Okazją były ważne wydarzenia polityczne w Polsce i w Europie i towarzyszące temu akcje „Młodzi głosują". Braliśmy udział w referendum europejskim, wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach prezydenckich i parlamentarnych, a wszystko to w wydaniu młodzieżowym.

Relacje z poszczególnych wyborów i ich wyniki można znaleźć w naszym Archiwum.

 

 

 http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/Mala%201.jpg     http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/Mala%202.jpg     http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/Mala%203.jpg  

 

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/Mala%204.jpg    http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/Mala%205.jpg    http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/Mala%206.jpg

BALE GIMNAZJALNE/POŻEGNANIA

Ten moment jest nieunikniony. Najpierw na wesoło i radośnie. „Prawie dorosły" bal gimnazjalny na trwałe wpisał się w kalendarz roku szkolnego. Koniecznie w uroczystej oprawie, w eleganckim lokalu, przy muzyce trzecioklasiści żegnają się ze szkołą, wychowawcami, gronem pedagogicznym.Potem na poważnie. Po raz ostatni w sali gimnastycznej tańczą poloneza, odbierają świadectwa, wyróżnienia. Ale przychodzi ten moment, kiedy nieuchronnie, dosłownie i w przenośni trzeba przeciąć więzy łączące uczniów z Gimnazjum nr 10. A wtedy uśmiechy mieszają się ze łzami, bo trudno w takiej chwili opanować wzruszenie. Trzy lata....i koniec wspólnej drogi. Wypuszczamy naszych wychowanków w świat spokojni o ich przyszłość.

 

 http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/bale%203.jpg     http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/bale%202.jpg     http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/bale%203.jpg  

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/bale%204.jpg    http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/bale%205.jpg     http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/bale%206.jpg  

 

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/bale%207.jpg       http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/115/bale%208.jpg