Obiady i jadłospis

 

 

 

OBIADY

ul. Siemiradzkiego 2

tu do pobrania

jadłospis na okres

 28.05.-8.06.2018

*******************************************

 

 

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

Cena obiadu: 5,00 zł (uczniowie klas 7 SP i 2-3 GIM)

 

Abonament za czerwiec: (od 04.06.2018 do 21.06.2018)
14 dni x 5,00 zł = 70,00 zł

WPŁATY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM

od 21.05.2018 do 27.05.2018

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty za posiłki:

SP 53 w Szczecinie

PKO BP

konto: 18 1020 4795 0000 9702 0278 2373

WAŻNE! W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię, klasa, GIM czy SP, miesiąc

Przykład 1Nowak Anna, 1a, GIM, styczeń

Przykład 2: Kowalski Jan, 7a, SP, styczeń

Prosimy o terminowe wpłaty co umożliwi nam wpisanie dziecka na listę.

 

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do intendenta (odliczamy dni nieobecności oprócz dnia zgłoszenia): 

Numer telefonu:

(091) 48-704-62, wew. 12

Email: asystent.intendenta@sp53.szczecin.pl

 


Szanowni Rodzice!

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

 

 

Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją  z obiadów

Ponadto informujemy, że obiady będą wydawane wyłącznie za okazaniem karnetu.

 

 

 

INTENDENT