Obiady i jadłospis

 

OBIADY

ul. Siemiradzkiego 2

 

tu do pobrania

jadłospis na okres

 15.10 - 26.10.2018

 

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 

 

*******************************************

 

Cena obiadu: 5,00 zł (cena obiadu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego)

Abonament za październik:
23 dni x 5,00 zł = 115,00 zł

 

WPŁATY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM

 do 28.09.2018

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty za posiłki:

SP 53 w Szczecinie

PKO BP

konto: 18 1020 4795 0000 9702 0278 2373

WAŻNE! W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię, klasa, GIM czy SP, miesiąc

Przykład 1Nowak Anna, 3a, GIM, wrzesien

Przykład 2: Kowalski Jan, 7a, SP, wrzesien

Prosimy o terminowe wpłaty co umożliwi nam wpisanie dziecka na listę.

 

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić do intendenta (dzień zgłoszenia nie jest uwzględniany): 

Numer telefonu:

(091) 48-704-62, wew. 12

Email: asystent.intendenta@sp53.szczecin.pl

 


Szanowni Rodzice!

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

 

Ponadto informujemy, że obiady będą wydawane wyłącznie za okazaniem karnetu.

 

 

 

INTENDENT