Obiady i jadłospis

 

 

OBIADY w SP nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2

Szanowni Rodzice!

 

 

W miesiącu czerwcu jest 12 dni, w których wydawane będą posiłki (3.06 - 18.06.2019 r.).

 

Ta informacja dotyczy KLAS VII i VIII SP oraz III GIM

 

KWOTA DO ZAPŁATY: 12 dni x 5 zł = 60,00zł

 

WPŁATY PRZELEWEM od

dnia 23.05.2019 r do 30.05.2019 r

 

 

NA KONTO:

18 1020 4795 0000 9702 0278 2373

Tytuł przelewu: Obiady za miesiąc czerwiec, imię i nazwisko oraz klasa

PONAWIAMY PROŚBĘ o terminowe wpłaty. W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

Intendent