Obiady i jadłospis

jadłospis

 

OBIADY w SP nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Cena obiadu: 5,00 zł (cena obiadu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego)

Obiady w dniach: 4,5,8,9,24,25,26,29,30 kwietnia 2019 r.
9 dni x 5,00 zł = 45 zł

WPŁATY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM do 29.03.2019 r.

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty za posiłki:

SP 53 w Szczecinie

PKO BP

konto: 18 1020 4795 0000 9702 0278 2373

WAŻNE! W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię, klasa, miesiąc

Przykład 1: Kowalski Jan, 1a, wrzesień

Prosimy o terminowe wpłaty co umożliwi nam wpisanie dziecka na listę.

Nieobecność dziecka należy zgłosić do intendenta (dzień zgłoszenia nie jest uwzględniany):

Numer telefonu dla klas 0-6: (091) 487-34-96, wew. 26

 

Numer telefonu dla klas 7-8 Sp i 3 GM: (091) 487-04-62, wew. 12

Szanowni Rodzice!

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

 

INTENDENT