Obiady i jadłospis

 

OBIADY

ul. Siemiradzkiego 2

 

tu do pobrania

jadłospis na okres

 13-11 - 23.11.2018

 

Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 

 

*******************************************

Cena obiadu: 5,00 zł (cena obiadu może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego)

Abonament za listopad:
19 dni x 5,00 zł = 95,00 zł

WPŁATY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM do 29.10.2018

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty za posiłki:

SP 53 w Szczecinie

PKO BP

konto: 18 1020 4795 0000 9702 0278 2373

WAŻNE! W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię, klasa, miesiąc

Przykład 1: Kowalski Jan, 1a, wrzesień


Prosimy o terminowe wpłaty co umożliwi nam wpisanie dziecka na listę.

Nieobecność dziecka należy zgłosić do intendenta (dzień zgłoszenia nie jest uwzględniany):


Numer telefonu dla klas 0-6: (091) 487-34-96, wew. 26

Numer telefonu dla klas 7-8 Sp i 3 GM: (091) 487-704-62, wew. 12

 

Szanowni Rodzice!

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

 

INTENDENT

 

 


Szanowni Rodzice!

W przypadku rezygnacji z obiadów w danym miesiącu należy taką informację zgłosić przed rozpoczęciem miesiąca, którego rezygnacja dotyczy.

 

Ponadto informujemy, że obiady będą wydawane wyłącznie za okazaniem karnetu.

 

 

 

INTENDENT