Komunikaty

 

KOMUNIKAT nr 1
Dyrektora Gimnazjum nr 10 w Szczecinie 
z dnia 29.08.2016r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/2017

 

    Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Gimnazjum nr 10 w Szczecinie, informuje o ustalonych w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowych wolnych dniach od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

31 października 2016r - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27 stycznia 2017r - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 dni  próbny egzamin gimnazjalny wg harmonogramu

19 kwietnia 2017 - EGZAMIN GIMNAZJALNY - część humanistyczna

20 kwietnia 2017 - EGZAMIN GIMNAZJALNY - część matematyczno-przyrodnicza

21 kwietnia 2017 - EGZAMIN GIMNAZJALNY - języki nowożytne

2 maja 2017r.- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Wyżej wyszczególnione dni zostały uzgodnione z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i RSU.

 

Jednocześnie informujemy rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczych organizowanych przez szkołę.
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć prosi się o zgłoszenie swojego udziału w formie pisemnej do wychowawcy, najpóźniej dzień przed planowanym dniem wolnym od nauki.

 

 ********************************