Wizja

"Wizja ... to marzenie, pragnienie"
Jest to obraz przyszłości...
wzbudza entuzjazm i koncentrację wysiłków
do tworzenia nowej rzeczywistości…”   [M.Cieślicki]

 Oto model naszego absolwenta. Aby jednak mógł zaistnieć w rzeczywistości, potrzeba trzech lat naprawdę wytężonej pracy – tak ze strony nauczycieli, jak i ze strony uczniów. Walczymy o jakość pracy naszego gimnazjum. Wiedza, jaką zdobywają nasi uczniowie, musi im się przydać w życiu. Dlatego motywujemy ich do nieustannego rozwoju i samokształcenia. Młody człowiek musi wiedzieć, jaki jest i kim jest. Szanować uniwersalne wartości i tradycję. Mieć poczucie przynależności przede wszystkim do swojego narodu. Dlatego bardzo dbamy tutaj o kulturę języka polskiego i o rozumienie potrzeby wspólnoty jako ciągłości kultury narodowej.

To ma przygotować młodzież do roli obywateli Europy. Aby nasi uczniowie mogli czuć się pewnie poza granicami kraju, oferujemy naukę dwóch języków obcych: angielskiego z elementami realioznawstwa i niemieckiego. Co więcej, od dziewieciu lat mamy klasę językową angielski i od pięciu lat klasę językową niemiecki.

Gwarantujemy także naukę umiejętności wykorzystania komputera jako narzędzia pracy. Od dłuższego już czasu z komputerów korzystamy nie tylko na informatyce, ale i na innych przedmiotach. Wszyscy uczniowie bezpłatnie poszerzają swoją wiedzę o zagadnienia objęte Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych a chętni przystępują do egzaminów.

I uczą się twórczo myśleć. Na wszystkich lekcjach. Nie uczymy „książkowo”, nie przekazujemy suchej, encyklopedycznej wiedzy. U nas wiedza = umiejętność jej praktycznego wykorzystania. I umiejętność wykorzystania własnych predyspozycji w zakresie radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.