Wydarzenia

2018-01-11
Lust auf Lesen

11 stycznia 2018 roku 8 uczniów z klasy 3b uczestniczyło w etapie regionalnym

I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”. Konkurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, które liczy obecnie 600 członków, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) i działa na terenie Polski w 19 oddziałach regionalnych i 4 lokalnych kołach

Z trudnymi zadaniami etapu regionalnego zmagało się 13 uczniów z 2 gimnazjów województwa zachodniopomorskiego, którzy pozytywnie zaliczyli test etapu szkolnego, przeprowadzonego 23 listopada 2017 roku. Do obecnego etapu zakwalifikowali się, zgodnie z regulaminem, tylko ci uczniowie, którzy otrzymali 75% poprawnych odpowiedzi.

W tegorocznym etapie regionalnym uczniowie pisali test sprawdzający wiadomości i umiejętności w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa Austrii. Test oparty był na treści lektury „Neue Freunde” Wydawnictwa Lektor Klett.

Osoby z najwyższą liczbą punktów zakwalifikują się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Instytucie Goethego w Warszawie 24 marca 2018 roku.