Wydarzenia

2018-01-12
Apel podsumowujacy pierwsze półrocze

W ostatnim dniu przed feriami  wszyscy spotkaliśmy się na apelu, podczas którego podsumowaliśmy pracę w I półroczu.

Nasze koleżanki i nasi koledzy przygotowywali się do różnych konkursów, reprezentując szkołę na terenie miasta, województwa i kraju. Podsumowaliśmy ich udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Do etapu wojewódzkiego konkursów kuratoryjnych awansowało 48 uczniów,  a 4 przeszło do finałów konkursów Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej. O wszystkich sukcesach uczniów można dowiedzieć się, przeglądając naszą stronę internetową.

Dokonaliśmy przeglądu najważniejszych wydarzeń szkolnych minionego semestru oraz podsumowaliśmy działania charytatywne.

Następnie przeszliśmy do średniej ocen gimnazjalistów i uczniów klas VII  w tym półroczu wyniosła ona 4,27. Najwyższe wyniki w nauczaniu osiągnęły klasy:
3b – średnia 4,57
2c – średnia 4,51 oraz
2a –średnia 4,43
Z kolei najwięcej uczniów o średniej 4,75 i wyżej jest w klasie 3b – 12 OSÓB
Całość imprezy uświetniły występy artystyczne uczniów klasy 2c.