Wydarzenia

2019-06-19
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019


                               „Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
                                          wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

                                                                       Jan Twardowski

Wszystko ma swój początek i swój koniec. Na początku nigdy nie jest łatwo, a na końcu....? Jest smutno. 19 czerwca 2019 roku odbyło się ostatnie zakończenie roku dla uczniów Gimnazjum nr 10 i pierwsze dla absolwentów Szkoły Podstawowej nr 53. Obydwa roczniki spotkają się w nowych szkołach.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 rozpoczął uroczysty polonez klas trzecich i ósmych.

Następnie prowadzący powitali Panią Dyrektor Małgorzatę Wójcik, Panią Wicedyrektor Lidię Kulik, Panią Wicedyrektor Mirosławę Lasocką, Pana Wicedyrektora Jacka Gajewskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców Gimnazjum nr 10, P. Beatę Poniatowską, Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 53, P. Małgorzatę Sell, wszystkich nauczycieli i wychowawców, uczniów i ich rodziców.

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 53 im. Fryderyka Chopina wprowadzono sztandar Szkoły Podstawowej nr 53 i został odśpiewany hymn państwowy. Delegacje klas ósmych  wystąpiły do ślubowania i wygłosiły uroczysty tekst, iż opuszczając mury szkoły, ślubują zdobytą w szkole wiedzę stale pogłębiać i służyć nią naszej ojczyźnie. Uczniowie: Jakub Strawa 7c, Maria Baranowska 7a, Karolina Kulbaczewska 7b, Maria Wasilewska 7d, Jakub Cieślak 7a zostali wytypowani do pocztu sztandarowego. Potem nastąpiło uroczyste przyjęcie sztandaru i przekazanie pocztowi przyjmującemu. Uczniowie klas siódmych obiecali dbać o sztandar, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować imię szkoły. Na koniec nastąpiło uroczyste wyprowadzenie pocztu sztandarowego i sztandaru szkoły.
Zanim jednak absolwenci mogli udać się w kolejną podróż, przyszedł czas na dokonanie podsumowań. Prowadzący podkreślili, że mijający rok szkolny obfitował w sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. Wielu uczniów naszej szkoły zostało laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina.

Ten rok szkolny był różnorodny. Odnieśliśmy wiele sukcesów. Najważniejszym z nich są wyniki egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty. Niewątpliwie znaleźliśmy się w czołówce szkół publicznych.

Potwierdzeniem sukcesów egzaminacyjnych są wyniki w dydaktyce. Średnia szkoły wynosi 4,73.

Najwyższą średnią uzyskały klasy 3c – 5,26 i 3a- 5,25.Wysokimi wynikami mogą poszczycić się również klasy: 3b – 4,98; 7d- 4,79; 7b- 4,71; 8b- 4,67; 3d- 4,61; 3e- 4,60.

Wśród wielu tegorocznych sukcesów najbardziej spektakularne są te dydaktyczne.

Następnie prowadzący ogłosili, że w tym roku szkolnym nagrodę PRIMUS INTER PARES za najlepsze reprezentowanie szkoły na zewnątrz otrzymają: z klas gimnazjalnych - Zofia Poniatowska z klasy 3a, a ze Szkoły Podstawowej nr 53 – Alicja Piątkowska z klasy 8b. Potem Pani Dyrektor wraz z przedstawicielkami Rad Rodziców uhonorowały statuetkami najlepszych absolwentów klas 3. i 8.  Uczniowie klas ósmych złożyli uroczysty wpis w Złotej Księdze. Nagrodzeni otrzymali duże brawa.

Szkoła Podstawowa nr 53 zdobyła w tym roku 1. miejsce we współzawodnictwie sportowym miasta Szczecina.Następnym punktem programu było uhonorowanie Mistrzów Sportu z gimnazjum i szkoły podstawowej.

W tym roku zakończyła się  kolejna edycja współzawodnictwa klasowego. Tytuł Gospodarza z klasą otrzymały w tym roku: na poziomie klas 3. – 3c, klas 8. -  8a, klas 7. – 7b.

Po raz kolejny uczniowie aktywnie działali w wolontariacie. Pokazali tym samym wielką siłę empatii. Głos w tej sprawie zabrała opiekunka wolontariatu, pani Małgorzata Wołoszuk.

 Miłym akcentem podczas uroczystości było wręczenie statuetek uczniom klas trzecich i ósmych, wyróżniającym się w różnych dziedzinach życia szkolnego. Przyznawane są one przez grono pedagogiczne.

Potem przyszedł czas, aby wyróżnić uczniów klas trzecich i ósmych, którzy pracowali z największym zaangażowaniem i osiągnęli najlepsze rezultaty w mijającym roku szkolnym. Świadectwa wybitnym uczniom z poszczególnych klas oraz listy gratulacyjne ich rodzicom wręczała Pani Dyrektor Małgorzata Wójcik, Panie Przewodniczące Rad Rodziców oraz wychowawcy.

Kolejnym punktem uroczystości było wygłoszenie laudacji w imieniu uczniów klas trzecich ostatniego rocznika Gimnazjum nr 10. Autorką uroczystego przemówienia była Julia Tyjewska z klasy 3c, laureatka Konkursu Polonistycznego pod patronatem ZKO.

Oto pozytywna puenta laudacji:

Sentyment wprowadza jednak w nasze serca cień melancholii, gdy uświadamiamy sobie, że w historii naszej instytucji wszystko odbędzie się już tylko jeden raz. Na cóż nam jednak żal przy wszelkich zachowanych wartościach? W miejsce smutku postawmy na ambicję, by wartości te przekazywać młodszym rocznikom, by cieszyć się naszą -już wykreowaną- mentalnością. Uczmy więc innych widzieć piękno świata tak, jak nauczyło nas dostrzegać je gimnazjum. Jesteście Państwo głosami wspaniałości. Nie zmarnujmy tego, dobrze?

Następną częścią uroczystości były podziękowania składane Dyrekcji i nauczycielom przez uczniów żegnających się ze szkołą. Wyrazili oni radość, że mogli być uczestnikami tej wspaniałej edukacyjnej podróży. Dziękowali nie tylko za moc wiedzy i umiejętności, ale też za gros pozytywnych wartości, którymi będą dzielić się z innymi. Temu wyjątkowemu momentowi towarzyszyły dźwięki piosenki „Początek”.

 Rodzice również byli obecni w życiu naszej szkoły. Tym najbardziej zaangażowanym i tym, na których zawsze szkoła mogła liczyć, Pani Dyrektor wręczyła statuetki „Przyjaciel Szkoły”. Otrzymały je: Pani Beata Poniatowska i Pani Małgorzata Sell. Obydwie Panie zabrały głos, składając szczególne podziękowania Dyrekcji Szkoły, Gronu Pedagogicznemu, pracownikom szkoły i gratulując uczniom niepowtarzalnych sukcesów.

W kolejnym punkcie programu Pani Dyrektor Małgorzata Wójcik wygłosiła wzruszające przemówienie, skierowane do całej społeczności szkoły. Pogratulowała wszystkim sukcesów i życzyła udanych wakacji.

Na zakończenie pozostał już tylko jeden, wpisany w tradycję szkoły, podniosły moment. Trzecioklasiści i ósmoklasiści utworzyli kręgi jako symbole jedności klas. Wychowawcy przecięli wstążki i tym samym uczniowie stali się oficjalnie absolwentami Gimnazjum nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 53. Tej niezwykłej chwili towarzyszyła piosenka „Życie jak poemat” zespołu Carpe Diem.

Uroczystość uświetniły występy wszechstronnie uzdolnionych uczniów. Można było wysłuchać piosenek w wykonaniu absolwentki Szkoły Podstawowej nr 53 i Gimnazjum nr 10, Marii Bajdy oraz Marii Strzelczyk z kl. 8c. Z pewnością zostaną zapamiętane pokazy  taneczne Mai Grieger z kl. 3e, Weroniki Ciejak z klasy 3a i Michała Tarnowskiego z klasy 3e.  Mocnym akcentem muzycznym był występ utytułowanego akordeonisty,  Kamila Borsuka z klasy 3c. Konferansjerami byli: Matylda Ferkowska z klasy 3c, Adam Heliński z klasy 3a, Zofia Poniatowska  z klasy 3a, Bartosz Prawucki z klasy 3c, Kalina Borowicz z klasy 8b, Oskar Durkin z klasy 8c, Maria Baranowska z klasy 7a i Hubert Żaczyński z klasy 7a.

Nad całością uroczystości zakończenia roku szkolnego czuwały: P. Marzena Skrzyńska, P. Klaudia Szostak, P. Jolanta Kaliszczuk.  Stroną organizacyjną przedsięwzięcia kierowali: Pani Renata Perz, Pani Anna Szczęsna i Pan Bartosz Olszewski.
                        Wszystkim życzymy udanych wakacji