Egzamin Gimnazjalny

 

W tym miejscu umieszczane będą najważniejsze informacje dotyczące egzaminu w roku szkolnym 2017/2018, terminy wewnątrzszkolnych i zewnętrznych prób egzaminu gimnazjalnego, komunikaty dla uczniów i ich rodziców oraz pliki z dokumentami do pobrania (wraz ze sposobem ich wypełniania).

tutaj pliki do pobrania:

Deklaracje dotyczące wyboru języka obcego podczas trzeciej części egzaminu:

- dla ucznia zdającego obowiązkowo język obcy na poziomie podstawowym i rozszerzonym

 podstawa i rozszerzenie

- dla ucznia zdającego obowiązkowo język obcy na poziomie podstawowym i deklarującego chęć przystąpienia bądź rezygnacji z poziomu rozszerzonego

 podstawa

 chęć lub rezygnacja