Zajęcia Specjalistyczne

ZAJĘCIA

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE I DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZEAlbert Einstein, Thomas Edison, Tom Cruise… Co mają wspólnego ze sobą żyjący w różnych epokach wynalazca, naukowiec i aktor? Otóż bardzo wiele. To genialni dyslektycy, którym dysfunkcja nie przeszkodziła w realizowaniu swoich pasji i osiągnięciu życiowych celów.


Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne


Zajęciach  korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone są dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją. Prowadzone są w małych grupach w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Ich celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w zakresie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, pamięci wzrokowo-słuchowej, koncentracji uwagi i spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, umiejętności wybierania najistotniejszych informacji z tekstu, czytania ze zrozumieniem, czytania celowego.

 

Termin: poniedziałek godz. 15.45, sala nr 17

Prowadzący: mgr Joanna SienkiewiczZajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów ze stwierdzoną dysortografia i dysgrafią. Prowadzone są w grupach w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Ich celem jest wspomaganie ucznia w pracy nad poprawnością ortograficzną i sprawnością grafomotoryczną.

Termin: poniedziałek godz. 15.45, sala nr 14

Prowadzący: mgr Klaudia Szostak