Język Angielski

Głównym celem edukacyjnym naszej szkoły w zakresie nauki języka angielskiego jest rozwijanie i pogłębiane zainteresowań, indywidualnych zdolności i umiejętności językowych naszych gimnazjalistów, a także dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka.

Podczas zajęć nauczyciele języka angielskiego wspierają rozwój ucznia tak, aby mógł on używać skutecznie języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie i piśmie, rozwijał strategie komunikacyjne, rozumiał tekst pisany i mówiony, wykształcał częściową samodzielność poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałów źródłowych, rozumiał swój własny proces uczenia się, prowadził zapis swojej pracy, oceniał własne postępy a także brał odpowiedzialność za własna naukę. Prócz tego nauczyciele starają się zaszczepić w uczniu tolerancję wobec różnic, wobec innych ludzi, nauczyć współpracy z innymi w parach i grupach, a także wykształcić umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i odkrywania własnych sposobów dochodzenia do tych rozwiązań.

Nauka języka prowadzona jest w podziale na grupy według stopnia zaawansowania.

Mierzenie umiejętności ucznia odbywa się dwojako:

  • mierzenie wewnętrzne - test diagnostyczny, który uczeń pisze trzy razy w roku /wrzesień-styczeń-czerwiec/, test przygotowany jest i sprawdzany przez nauczycieli języka angielskiego GM 10
  • mierzenie zewnętrzne – poprzez konkursy językowe o zasięgu tak rejonowym jak i ogólnopolskim


Jako, że Gimnazjum nr 10 szczyci się prestiżowym tytułem SZKOŁY PATRONACKIEJ wydawnictwa OXFORD UNIVERISTY PRESS, uczniowie naszej szkoły pracują głównie na podręczniku ADVENTURES, wspomaganym przez dodatkowe materiały pomocnicze wydawnictwa Oxford.

 

Nauczyciele języka angielskiego Gimnazjum nr 10:

 

 

  • mgr Anna Rogala
  • mgr Justyna Bojanowska
  • mgr Karolina Imiela
  • mge Krystyna Faryńska

 

KONKURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ROK SZKOLNY 2017/2018KONKURS KURATORYJNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ETAP SZKOLNY:         17.10.2017    
ETAP REJONOWY:         22.11.2017    
ETAP WOJEWÓDZKI:     07.02.2018


KONKURS MŁODEGO POLIGLOTY /TOWARZYSTWO NA RZECZ MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ
ETAP SZKOLNY: grudzień 2017
ETAP MIĘDZYSZKOLNY: luty 2018

ENGLISH HIGH FLIER 2017 /ŁOWCY TALENTÓW JERSZ
08.11.2017

ENGLISH ACE 2018 /ŁOWCY TALENTÓW JERSZ
07.03.2018

OLIMPUS
8.11.2017
21.03.2018