Język Angielski

Głównym celem edukacyjnym naszej szkoły w zakresie nauki języka angielskiego jest rozwijanie i pogłębiane zainteresowań, indywidualnych zdolności i umiejętności językowych naszych gimnazjalistów, a także dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka.

Podczas zajęć nauczyciele języka angielskiego wspierają rozwój ucznia tak, aby mógł on używać skutecznie języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie i piśmie, rozwijał strategie komunikacyjne, rozumiał tekst pisany i mówiony, wykształcał częściową samodzielność poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałów źródłowych, rozumiał swój własny proces uczenia się, prowadził zapis swojej pracy, oceniał własne postępy a także brał odpowiedzialność za własna naukę. Prócz tego nauczyciele starają się zaszczepić w uczniu tolerancję wobec różnic, wobec innych ludzi, nauczyć współpracy z innymi w parach i grupach, a także wykształcić umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i odkrywania własnych sposobów dochodzenia do tych rozwiązań.

Nauka języka prowadzona jest w podziale na grupy według stopnia zaawansowania.

Mierzenie umiejętności ucznia odbywa się dwojako:

  • mierzenie wewnętrzne - test diagnostyczny, który uczeń pisze trzy razy w roku /wrzesień-styczeń-czerwiec/, test przygotowany jest i sprawdzany przez nauczycieli języka angielskiego GM 10
  • mierzenie zewnętrzne – poprzez konkursy językowe o zasięgu tak rejonowym jak i ogólnopolskim


Jako, że Gimnazjum nr 10 szczyci się prestiżowym tytułem SZKOŁY PATRONACKIEJ wydawnictwa OXFORD UNIVERISTY PRESS, uczniowie naszej szkoły pracują głównie na podręczniku ADVENTURES, wspomaganym przez dodatkowe materiały pomocnicze wydawnictwa Oxford.

 

Nauczyciele języka angielskiego Gimnazjum nr 10:

 

 

  • mgr Anna Rogala
  • mgr Justyna Bojanowska
  • mgr Karolina Imiela
  • mge Krystyna Faryńska

 

KONKURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ROK SZKOLNY 2016/2017


KONKURS KURATORYJNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ETAP REJONOWY:
23.11.2016 godz. 14:00
ETAP WOJEWÓDZKI:
8.02.2017 godz. 14:00

KONKURS MŁODEGO POLIGLOTY /TOWARZYSTWO NA RZECZ MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ/
ETAP SZKOLNY: październik 2016
ETAP II: luty 2017

ENGLISH HIGH FLIER 2016 /ŁOWCY TALENTÓW JERSZ/
30.11.2016

ENGLISH ACE 2016 /ŁOWCY TALENTÓW JERSZ/
22.03.2017

OLIMPUS
7.11.2016
22.03.2017

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW
ETAP I: 15.11.2016 godz. 10:00