Język Angielski

Głównym celem edukacyjnym naszej szkoły w zakresie nauki języka angielskiego jest rozwijanie i pogłębiane zainteresowań, indywidualnych zdolności i umiejętności językowych naszych gimnazjalistów, a także dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka.

Podczas zajęć nauczyciele języka angielskiego wspierają rozwój ucznia tak, aby mógł on używać skutecznie języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie i piśmie, rozwijał strategie komunikacyjne, rozumiał tekst pisany i mówiony, wykształcał częściową samodzielność poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałów źródłowych, rozumiał swój własny proces uczenia się, prowadził zapis swojej pracy, oceniał własne postępy a także brał odpowiedzialność za własna naukę. Prócz tego nauczyciele starają się zaszczepić w uczniu tolerancję wobec różnic, wobec innych ludzi, nauczyć współpracy z innymi w parach i grupach, a także wykształcić umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i odkrywania własnych sposobów dochodzenia do tych rozwiązań.

Nauka języka prowadzona jest w podziale na grupy według stopnia zaawansowania.

Mierzenie umiejętności ucznia odbywa się dwojako:

  • mierzenie wewnętrzne - test diagnostyczny, który uczeń pisze trzy razy w roku /wrzesień-styczeń-czerwiec/, test przygotowany jest i sprawdzany przez nauczycieli języka angielskiego GM 10
  • mierzenie zewnętrzne – poprzez konkursy językowe o zasięgu tak rejonowym jak i ogólnopolskim

 

Nauczyciele języka angielskiego Gimnazjum nr 10:

  • mgr Karolina Imiela
  • mgr Krystyna Faryńska
  • mgr Katarzyna Sołtykiewicz

 

KONKURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ROK SZKOLNY 2018/2019

 

MULTITEST
17.10.2018

ENGLISH HIGH FLIER  /ŁOWCY TALENTÓW JERSZ
28.11.2018

ENGLISH ACE  /ŁOWCY TALENTÓW JERSZ
06.03.2019

OLIMPUS
20.03.2019