ECDL w GM10

 W kwietniu 2018 r. minęło siedemnaście lat odkąd uczniowie Gimnazjum nr 10 w Szczecinie zaczęli zdawać po raz pierwszy egzaminy Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy. Obecnie ponad 200 uczniów posiada już Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych a następnych kilkunastu jest w trakcie zdawania kolejnych modułów. Także nauczyciele doceniają przydatność tego dokumentu.

W 2000 roku powstał program „Gimnazjum nr 10 pierwsza szkoła gimnazjalna w województwie zachodniopomorskim umożliwiająca zdobycie ECDL” Od lutego 2001 w trakcie trzech lat informatyki wszyscy uczniowie realizują treści nauczania przewidziane podstawą programową a jednocześnie bezpłatnie poszerzają swoją wiedzę o zagadnienia objęte Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych. Przystąpienie do egzaminów jest dobrowolne i pomimo kosztów z tym związanych bardzo popularne. Przeciętnie 10 procent uczniów Gimnazjum nr 10 jest zainteresowanych zdobyciem ECDL  Obecnie tekże uczniowie klas siódmych i ósmych SP 53 zdają egzaminy ECDL Basic.

W roku szkolnym 2018/2019 egzaminy odbywają sie w Laboratorium ECDL Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania.

Nad wszelkimi sprawami związanymi z ECDL w Gimnazjum nr 10  i SZkole Podstawowej nr 53 czuwa zachodniopomorski koordynator ECDL Pan mgr Mirosław Zajdel, oraz egzaminator ECDL Core, ECDL Advanced i ECDL e-Citizen mgr Krystyna Faryńska.

 Wszystkich zainteresowanych problematyką ECDL zapraszamy na stronę www.ecdl.pl