Rada Rodziców

W Gimnazjum nr 10 w Szczecinie Rada Szkoły działała od początku istnienia szkoły tj. od września 1999 roku. Powstała we wrześniu 2007 Rada Rodziców w znacznej części kontynuuje realizację działań poprzedniej Rady Szkoły. W skład Rady Szkoły wchodzili rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Działalność Rady Szkoły pomogła nam na bieżąco rozwiązywać problemy szkolne.

Dzięki pomocy Rady Szkoły młodzież naszego gimnazjum mogła rozwijać swoje zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe na zajęciach pozalekcyjnych.

Z inicjatywy rodziców szkoła podjęła w roku 2000 działania związane z unowocześnieniem nauczania informatyki. Zmodyfikowany program umożliwia każdemu uczniowi zdobycie w ciągu 3 lat edukacji Europejskiego Certyfikatu Umiejetnosci Komputerowych.

Rada Szkoły finansowała także różne imprezy szkolne, przedstawienia teatralne, nagrody dla najlepszych uczniów oraz spotkania ze specjalistami w ramach pedagogizacji rodziców.

Nasza Rada Szkoły wspierała codzienną prace szkoły i wychodziła naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli w całym procesie nauczania i wychowania.