Rekrutacja


TESTY Z JĘZYKÓW OBCYCH
DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH GM 10,
ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017testy językowe dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w GM 10 w roku szkolnym 2016/2017 odbędą się w dwóch etapach:

29.08.2016r. (poniedziałek)
godz. 13.00 - język angielski (test pisemny)
godz. 14.00 - język niemiecki (test pisemny)


test pisemny ma na celu wyłonienie uczniów do klas językowych (angielskiej i niemieckiej) oraz przydział pozostałych uczniów do klas i grup językowych.

Test jest obligatoryjny dla wszystkich uczniów. Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej oraz przybycie ok. 20 min. przed rozpoczęciem testu.

TEST USTNY

30.08.2016r. (wtorek) od godziny 10.00


Listy uczniów zakwalifikowanych do testu ustnego z języka angielskiego/niemieckiego oraz harmonogram godzinowy ogłoszone zostaną 29.08.2016 o godzinie 17.00

Listy uczniów przyjętych do klas językowych (angielskiej i niemieckiej) będą ogłoszone
dnia 30.08.2016 o godzinie 15.00


zakres materiału - angielski

zakres materiału - niemiecki

 

 

Dyrektor Gimnazjum Nr 10 przekazuje informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2016 / 2017:

  • harmonogram rekrutacji
  • kryteria rekrutacji


Podstawa prawna:

  • USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. 2015 poz.1942)
  • Zarządzenie Nr 17/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017
  • Uchwała Nr XV/362/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin


W roku szkolnym 2016/2017 planuje się utworzenie 5 oddziałów klas pierwszych.


Harmonogram czynności kandydata
związany z przyjęciem do klasy pierwszej gimnazjum

rok szkolny 2016/2017

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

 

INFORMATOR DLA KANDYDATA