Samorząd

 

PROJEKT WSPÓŁZAWODNICTWA  KLASOWEGO
rok szkolny 2017/2018

Od września ruszyła kolejna edycja projektu. W czasie jej trwania na każdym poziomie wyłonimy klasę, która zdobędzie tytuł „Gospodarza z klasą”. We współzawodnictwie biorą udział wszyscy uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjalnych. Komisja konkursowa podczas kolejnych prezentacji oceniać będzie pracę uczniów, biorąc pod uwagę dobór tematu, pomysłowość w jego realizacji, wytrwałość oraz umiejętności organizacyjne uczniów danej klasy.

Życzymy wytrwałości, ciekawych doświadczeń

i satysfakcji ze wspólnego działania. POWODZENIA!!!