EFS

Projekty funkcjonujace w Gimnazjum nr 10 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rok szkolny 2008/2009

Zajecia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze z matematyki i zajęcia wyrównawcze z jezyka niemieckiego były finansowane z funduszy Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rok 2008


„Pracownie komputerowe dla szkół” 

Szkoła otrzymała w postaci darowizny 12 komputerów, rzutnik, skaner, drukarkę sieciową oraz sieć logiczną. Pracownia ma zapewniony dostep do sieci szkolnej i szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wyposażona jest licencjonowane oprogramowanie.

Rok 2007

„Pracownie komputerowe dla szkół” 

Szkoła otrzymała w postaci darowizny 12 komputerów, rzutnik, skaner, drukarkę sieciową oraz sieć logiczną. Pracownia ma zapewniony dostep do sieci szkolnej i szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wyposażona jest licencjonowane oprogramowanie.

Rok 2006

„Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”

Szkoła otrzymała w postaci darowizny 4 komputery oraz drukarkę ze skanerem. Internetowe Centrum Informacji Mltimedialnej funkcjonuje w klubie Informacji Czytelniczej i Medialnej przy bibliotece szkolnej. ICIM ma zapewniony dostep do sieci szkolnej i szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wyposażone jest licencjonowane oprogramowanie.