Alchemik i Chemia może być prosta

 „Mogę zapomnieć, o czym usłyszałem,
albo zachować w pamięci, to co zobaczyłem.
to co zrobiłem mogę zrozumieć”

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 opiekę nad Kołem Chemicznym sprawuje Marzena Skrzyńska 
zajęcia odbywają się w każdy wtorek 15.40 - 16.30

 


TREŚCI REALIZOWANE NA ZAJĘCIACH 


Dział I. Atom i cząsteczka 
    
Masa atomowa i cząsteczkowa. Ilościowa interpretacja mola. Liczba Avogadro. Masa molowa pierwiastka i związku chemicznego. Masa molowa a liczba atomów, cząsteczek i jonów. Liczba moli, atomów i gramów pierwiastka w molu związku chemicznego. Objętość molowa gazów. Rozpady promieniotwórcze, promieniotwórczość

Dział II. Stężenia procentowe i molowe roztworów  
Rozpuszczalność substancji, a zmiana temperatury roztworu. Stężenie procentowe roztworu po jego rozcieńczeniu lub zatężeniu. Mieszanie roztworów. Liczba moli substancji rozpuszczonej w roztworze. Stężenie molowe roztworu. Przeliczanie stężeń.

Dział III. Reakcje w roztworach wodnych   
Stopniowa dysocjacja kwasów i zasad. Rodzaje jonów w roztworach kwasów i zasad. Elektrolity mocne i słabe. Stopień dysocjacji. Sole mocnych zasad i słabych kwasów. Sole mocnych kwasów i słabych zasad. Hydroliza soli. Odczyn roztworu. Metody otrzymywania soli. Elektroliza soli. Hydraty

Dział IV. Obliczenia chemiczne z wykorzystaniem praw chemicznych i równań reakcji chemicznych    
Prawo zachowania masy. Prawo stałości składu. Rola stechiometrii w zadaniu z treścią. Obliczenia stechiometryczne - masa substancji. Interpretacja molowa i objętościowa równania chemicznego. Wzór rzeczywisty i elementarny związku chemicznego.

Dział V. Związki organiczne
Węglowodory nasycone i nienasycone. Izomeria łańcuchowa i izomeria położenia. Reakcje substytucji i reakcje addycji. Budowa, nomenklatura i właściwości: alkoholi, kwasów karboksylowych, estrów, tłuszczów, cukrów, amin, aminokwasów, białek. Polimeryzacyjne tworzywa sztuczne.
 

 

Sukcesy

Jakub Lamorski  klasa 3b

- laureat Konkursu Chemicznego organizowanego przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

- finalista  Konkursu Chemicznego organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

 

Rok szkolny 2014/2015

SUKCESY


Marika Lech klasa 3b
-laureatka Konkursu Chemicznego organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
-finalistka Konkursu Chemicznego organizowanego przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

Sokołowski Jan klasa 3b

-finalista Konkursu Chemicznego organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Z wizytą na Wydziale Chemii ZUT


19 lutego 2015 r. grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się na pokazowo-warsztatowe zajęcia organizowane przez Wydział Chemii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uczniowie przez półtorej godziny wykonywali doświadczenia dotyczące właściwości kwasów nieorganicznych. Zajęcia w ciekawy sposób  dopełniły treści szkolnego programu nauczania.

     

 

 

 

 
Sukcesy
Rok szkolny 2013/2014


Jakub Smoliński klasa 3c
- laureat Konkursu Chemicznego organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
- laureat Konkursu Chemicznego organizowanego przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej
- laureat Konkursu Chemicznego organizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
- laureat ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego OLIMPUS
- I miejsce w Konkursie Chemii Praktycznej organizowanym przez IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Zuzanna Grodek klasa 3 a
- laureatka Konkursu Chemicznego organizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
- finalistka Konkursu Chemicznego organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
- finalistka Konkursu Chemicznego organizowanego przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

II miejsce (drużynowo) w  Konkursie Chemii Praktycznej organizowanym przez IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Smoliński kl.3c, Zuzanna Grodek kl. 3a i Teresa Eysymont kl. 3e

Gimnazjaliści eksperymentują

W lutym 2014 r. w ramach Tygodnia Matematyczno-Przyrodniczego odbył się pokaz doświadczeń chemicznych przygotowanych przez uczniów biorących udział w zajęciach koła chemicznego.

W pokazach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum. Z zainteresowaniem obserwowali prezentowane doświadczenia, m. in. wulkan, burza w probówce, lokomotywa, strzelające bańki mydlane. Zaproszeni uczniowie mogli nie tylko zobaczyć eksperymenty, ale również wziąć udział w niektórych z nich, co dostarczyło im wielu niezapomnianych przeżyć.  

     Podobny pokaz przeprowadzono również dla uczniów i rodziców szkół podstawowych, którzy odwiedzili naszą szkołę w ramach Dnia Otwartego Szkoły.

     

Wizyta uczniów ze szkoły College St. Michel w North- Sur- Erdre  we Francji

W marcu 2014 r. w naszej szkole gościli uczniowie ze szkoły College St. Michel w North- Sur- Erdre  we Francji. Uczestniczyli oni w różnorodnych zajęciach. Wśród nich znalazły się również warsztaty, na których zobaczyli pokaz doświadczeń chemicznych  i fizycznych, a na koniec mieli do rozwiązania zadanie dotyczące tych eksperymentów.

     

Wizyta w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu

Dnia 13 lutego 2014 r. grupa młodzieży naszego gimnazjum pojechali z wizytą do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach m. in. z chemii. Prowadzący w sposób przystępny przedstawił zachowanie się ciał w niskich temperaturach. Szczególnie dużo czasu poświęcił właściwościom ciekłego azotu. Wykład poparty był pokazem, w którym uczestniczyli uczniowie.

     
Rok szkolny 2012/2013