Rada Samorządu Uczniowskiego

RADA

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2018/2019

 

 

Opiekun SU – P. Edyta Borkowska-Zub

 

Przewodniczący RSU:

Nina Malecha 3a

Zastępca:

Oskar Baranik 3e


 sekcja dziennikarsko - medialna

opiekun – P. Klaudia Szostak

Maria Baranowska 7a

Maciej Juszkiewicz 3c


 sekcja naukowa

opiekun – P. Renata Perz

Karolina Zwiech 3b

Julia Kołodnicka 3d


 sekcja kulturalno - rozrywkowa

opiekun – P. Dorota Krzysztofik

Lara Clark 7d

Bartosz Misiurka 3b


 sekcja sportowa

opiekun – P. Grzegorz Brzozowski

Michał Jasiński 7c

Tymoteusz Olech 8b