Rada Samorządu Uczniowskiego

RADA

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2017/2018

 

 

Opiekun SU – P. Edyta Borkowska-Zub

 

Przewodniczący RSU:

Marek Giedrys 3d

Zastępca:

Nina Malecha 2a

 

 sekcja dziennikarsko - medialna

opiekun – P. Klaudia Szostak

Matylda Ferkowska 2c

Julia Izdebska 3d

 

 sekcja naukowa

opiekun – P. Renata Perz

Patrycja Maj 3c

Michał Sagan 7b

 

 sekcja kulturalno - rozrywkowa

opiekun – P. Damian Makowski

Julia Kołodnicka 2d

Jakub Smutek 3b

 

sekcja sportowa

opiekun – P. Grzegorz Brzozowski

Hanna Kryzar 7a

Karolina Zwiech 2b

Maciej Kościński 3a