„THE USA TODAY”

 

       

 

 
Stany Zjednoczone to największy i najciekawszy element współczesnej zachodniej cywilizacji. To kraj kontrowersyjny i budzący skrajne emocje - można go kochać lub nienawidzić. Będąc jednym z kilku wiodących mocarstw współczesnego świata, Stany Zjednoczone decydują o losach nas wszystkich. Nie sposób funkcjonować w dzisiejszych czasach nie posiadając wiedzy na temat rzeczywistego obrazu współczesnej Ameryki Północnej.

Projekt autorstwa Gimnazjum nr 10 „THE USA TODAY" przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, którzy patrząc w przyszłość, zainteresowani są pracą w instytucjach amerykańskich, polsko-amerykańskich, czy europejsko-amerykańskich. Jego ma na celu ułatwienie młodzieży poznanie amerykańskiego kręgu kulturowego i zrozumienie wartości cywilizacji amerykańskiej. Zdobyta wiedza i umiejętności nie tylko zaspokoją ciekawość i zainteresowanie tematyką amerykańską wśród uczniów, ale także umożliwią uczniom przygotowanie do dalszych etapów edukacyjnych, a w przyszłości zdobycie pracy w instytucjach współpracujących ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej oraz w organizacjach o zasięgu międzynarodowym, które realizują promowane przez Amerykanów programy kulturalne i gospodarczo-polityczne.

Projekt realizowany będzie w terminie październik 2011 - maj 2012. Jako koordynatorzy będziemy współpracować z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie, która wydeleguje do naszej szkoły pracowników placówek dyplomatycznych oraz z ludzi związanych z kulturą i nauką amerykańską. W ciągu trwania projektu odbędą się 4 spotkania, a każde z nich będzie miało charakter wykładu w języku angielskim połączonego z warsztatami dla młodzieży. Etapem finalnym projektu będzie Festiwal Kultury Amerykańskiej połączony z Wojewódzkim Konkursem Wiedzy o Stanach Zjednoczonych dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego.

Projekt współpracy z Ambasadą Amerykańską „The USA Today" objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecina, Kuratora Oświaty Województwa Zachodniopomorskiego, Wydawnictwa Uniwersyteckiego „Oxford", Szkoły Językowej „Bell" oraz Szkoły Językowej mgr Jolanty Uścinowicz.