Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat

Nasze Gimnazjum od II semestru roku szkolnego 2009/2010 realizowało projekt

„Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”,

który ma na celu rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości i wykorzystania ich w praktyce. W ramach projektu uczniowie tworzą w szkołach Uczniowskie Grupy Projektowe. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2012 roku.

      W roku szkolnym 2010/2011 projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” jest realizowany przez uczniów z dwóch klas: klasę II a (pod opieką p. A. Szaniewskiej) oraz klasę II d (pod opieką p. K.Misztak). Dziesięcioosobowe Uczniowskie Grupy Projektowe wybrały już tematy do realizacji w tym semestrze:
- klasa II a: „Zmiany stanów skupienia”
- klasa II b: „Twierdzenia i pojęcia geometryczne oraz ich ilustracja za pomocą fotografii”
       W ramach projektu, uczniowie z Naszej Szkoły nawiązali też współpracę z Zespołem Szkół w Lubiniu. Współpraca będzie polegała na wspólnej realizacji odrębnych tematów projektowych. Klasa II a w ramach współpracy zrealizuje wspólnie z zaprzyjaźnioną szkołą temat: „Zasady zachowania się ciał” a uczniowie z klasy II d: „Poznaj region w którym mieszkasz”.

Projekt "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!" zakłada, że uczniowie będa porezentowali swoją pracę na forum szkoły. Uczniowie prezentują eksperymenty które wykonują na zajęciach projektowych, pokazują swoim kolegom otrzymany sprzęt i jego zastosowanie.

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/proj_dzN1.JPG    http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/proj_dzN2.JPG    http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/proj_dzN3.JPG

 

W ramach projektu, w Szkole, kilka razy w roku, odbywają się zajęcia prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Są to wykłady na tematy związane z fizyką, matematyką i astronomią, jak również praktyczne zajęcia i prezentacja ciekawych doświadczeń, których na co dzień nie można przeprowadzic w szkole, np. doświadczenia z ciekłym azotem.

 http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/proj_wyklad1.JPG    http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/proj_wyklad2.JPG    http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/proj_wyklad3.JPG

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/proj_wyklad5.JPG


      Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zajęcia  Uczniowskich Grup Projektowych odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych średnio 8 godzin w  każdym miesiącu przez 3 lata
2. Na koniec każdego roku szkolnego dla najlepszych grup przewidziane są nagrody w postaci naukowych wycieczek i innych nagród przyznawanych za najlepsze projekty w czerwcu na Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Szczecińskim.
3. Na zakończenie projektu uczestnicy Uczniowskich Grup Projektowych otrzymają Certyfikat Uczestnika Szkolnego Ruchu Naukowego, potwierdzający uczestnictwo przez 3 lata w szkolnych  w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu.

      KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

1. Projekt oferuje wszystkim uczniom bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły, jak również kadrę dydaktyczną uczelni wyższych.
2.  Każdy uczeń w trakcie 3 kolejnych lat szkolnych począwszy od II semestru roku szkolnego 2009/2010 może rozwijać swoje kompetencje pod okiem nauczycieli szkoły oraz kadry dydaktycznej uczelni wyższych, korzystając z nowoczesnych narzędzi i rozwiązań edukacyjnych.
3. Oprócz zajęć pozalekcyjnych uczniowie  mogą korzystać z wielu innych edukacyjnych atrakcji takich jak m.in. festiwale naukowe, wykłady pokazowe czy obozy naukowe.
4. Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych pracują zespołowo z wykorzystaniem metody projektowej, rozwijając swoje kompetencje w oparciu o przygotowywany projekt, korzystając z zakupionego w ramach projektu nowoczesnego sprzętu dydaktycznego oraz materiałów  e-learningowych zamieszczonych na portalu.
5. W ramach projektu uczniowie mają możliwość poznać i współpracować z kadrą  dydaktyczną uczelni wyższych podczas zajęć w szkołach lub zajęć organizowanych na uczelni, jak również za pośrednictwem portalu w ramach mentoringu, forum czy też grup dyskusyjnych.
6. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie rozwijają swoje zainteresowania matematyczno-przyrodnicze lub z przedsiębiorczości, co przełoży się na rozwój ich kompetencji kluczowych oraz będzie miało istotny wpływ na wyniki egzaminów gimnazjalnych .
7. Rozwój zainteresowań oraz wiedzy z matematyki, fizyki stworzy szansę osiągnięcia przez uczniów sukcesów na egzaminie gimnazjalnym.
8. Poprzez aktywny udział w zajęciach uczniowie nabędą umiejętności pracy w zespole, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.
9. Udział w projekcie stanowi inspirację i motywację dla uczniów do wyznaczania celów edukacyjnych i ich osiągnięcia, co w przyszłości stanowić może solidną podstawę do podejmowania nauki na wyższych etapach kształcenia, a także do wyboru kierunku przyszłych studiów.

Klasa II a rozpoczęła wykonywanie naukowych doświadczeń przy pomocy nowoczesnego sprzętu przekazanego Szkole w ramach Projektu. 

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/1.jpg     http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/3.jpg      ../manager_pliki/116/2.jpg

http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/krazki_Marcin.JPG        http://www.gim10.szczecin.pl/manager_pliki/116/proj_fale1.JPG

 

luty 2012

Rozpoczął się ostatni, piąty semestr w projekcie mającym na celu propagowanie treści z fizyki i matematyki. Nasze dwie grupy projektowe w bieżącym semestrze wykonają ostatnie prezentacje multimedialne w ramach Uczniowskiej Grupy Projektowej.

Grupa Pana Mateusza Pazery wybrała temat: „Ciekawa optyka”, a w ramach Międzyszkolnej Grupy Projektowe uczniowie zdecydowali się poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności  w temacie : „W świecie magnetycznych oddziaływań”.

Grupa Pani Katarzyny Misztak opracuje w tym semestrze temat „Woda” oraz w ramach współpracy z grupą z innego gimnazjum przedstawi zasób wiedzy z tematu „Twierdzenie Pitagorasa”.

Podczas tego roku szkolnego odbyły się już dwa, bardzo interesujące wykłady, które przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jeden z nich opowiadał o najnowszych odkryciach w kosmosie, drugi zaś o rozchodzeniu się światła i złudzeniach optycznych.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczą w zajęciach projektowych. Mają podczas nich okazję do poszerzania  i powtarzania swojej wiedzy przed egzaminem gimnazjalnym za pomocą materiałów e-learningowych, co na pewno uatrakcyjnia powtórki.