Moje Europejskie Miasto

 
       
 
Partnerski projekt Gimnazjum nr 10 w Szczecinie oraz College St. Michel w Nort-sur-Erdre (Francja) jest realizowany w ramach europejskiego programu edukacyjnego - E-Twinning. Kontakt ze szkołą francuską został nawiązany poprzez Wydział Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dzięki czemu staliśmy się jednym z elementów współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Departamentem Loary Atlantyckiej we Francji.

Główny cel to otwarcie na kwestie obywatelstwa europejskiego, rozwój poczucia wspólnoty, odkrywanie innych kultur poprzez poznawanie historii i ekonomii oraz odnajdywanie cech łączących województwo zachodniopomorskie w Polsce i Departament Loary Atlantyckiej we Francji. Wykorzystując bogaty dorobek kulturalny wynikający z przesłanek historycznych obu regionów szkoły tworzą Europejski Szlak Turystyczny, który wiedzie przez miejsca zawiązane z „europejską" historią. Efekty wspólnej pracy (prezentacje multimedialne, filmy video, broszury, plakaty, biblioteki, wywiady, mini-słownik wyrazów polsko-francuskich) umieszczane są na wspólnej przestrzeni projektu na platformie E-Twinning.

W trakcie trwania projektu planowana jest wizyta studyjna nauczycieli francuskich w Szczecinie. Zamierzamy wówczas pracować nad projektem w ramach programu Comenius, do którego obydwie szkoły zamierzają przystąpić w następnym roku szkolnym. Zakładamy również dwukrotną mobilność /wymianę/ uczniów biorących udział w projekcie w kwietniu i czerwcu 2013 r.