Integracja 2013

MORYŃ 17-20 września 2013

Tegoroczny wyjazd integracyjny odbywał się pod hasłem: „Aktywna Integracja”.

Jak zwykle w trzecim tygodniu września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym, tym razem do Morynia. Już pierwszego dnia musieli wykonać pewne zadania. W Chojnie uczestniczyli w historycznym biegu zadaniowym. Na trasie wędrówki musieli odnaleźć i umieścić na planie takie obiekty jak: platan Olbrzym, Kościół Mariacki, Ratusz, Bramę Barnkowską, Bramę Świecką, ruiny kościoła św. Gertrudy.

 Po przyjeździe do Morynia i zakwaterowaniu w  ośrodku „SZFIR” poszczególne zespoły uczestniczyły w zajęciach integracyjnych. Wieczorem odbyło się ognisko  i tajemnicza próba miecza.

W dniach następnych uczniowie podzieleni na grupy lub w zespołach klasowych, uczestniczyli w różnych zajęciach. W czasie rajdu rowerowego dookoła jeziora Morzycko uczniowie podziwiali jesienne krajobrazy i przyrodę. W czasie zabaw strzeleckich (paintball i ASG) sprawdzali swoją sprawność i umiejętność trafiania do celu. W czasie rajdu pieszego Szlakiem Wielkiego Raka nabywali umiejętności orientowania się w terenie i poznawali urokliwy Moryń.  W drodze do ośrodka wędrowali „Promenadą Gwiazd Plejstocenu”. Wydarzeniem dla uczniów była wyprawa wodna na kajakach, tym bardziej, że nie wszystkie klasy trafiły na słoneczną pogodę. Ale wszyscy z tej wyprawy wracali zadowoleni. Dużym powodzeniem cieszyły się zjazdy mini tyrolką oraz zabawy na rampie skatowej. Drugi i trzeci dzień zakończyła dyskoteka w czasie której większość pierwszoklasistów bawiła się bardzo dobrze.

 Czwartego dnia uczniowie uczestniczyli w podróży historycznej Szlakiem Pamięci Narodowej odwiedzając Muzeum Regionalne w Cedyni, Górę Czcibora, Cmentarz w Siekierkach. Przyrodniczym akcentem na zakończenie wyjazdu był spacer ścieżką dydaktyczną w rezerwacie Bielinek.

Wszystkie zajęcia miały na celu zintegrowanie zespołów klasowych oraz ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za drugą osobę. Zajęcia  prowadziła także pani pedagog Edyta Borkowska- Zub,  a pani Beata Urbanowicz w czasie spotkań z poszczególnymi klasami poszukiwała osób uzdolnionych artystycznie. Wychowawcy klas w czasie różnorodnych zajęć mogli lepiej poznać swoich podopiecznych i ocenić ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
Program wyjazdu został zrealizowany, a główny cel, jakim była integracja zespołów klasowych - osiągnięty.