Prawa Europejskie

        

 

PRAWA EUROPEJSKIE

Partnerski projekt Gimnazjum nr 10 w Szczecinie oraz College St. Michel w Nort-sur-Erdre (Francja) jest realizowany w ramach europejskiego programu edukacyjnego - E-Twinning. Kontynuujemy współpracę ze szkołą francuską, z którą kontakt został nawiązany poprzez Wydział Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego współpracujący z Departamentem Loary Atlantyckiej we Francji.

Główny cel to otwarcie na kwestie obywatelstwa europejskiego, rozwój poczucia wspólnoty, odkrywanie innych kultur poprzez poznawanie historii i ekonomii oraz odnajdywanie cech łączących województwo zachodniopomorskie w Polsce i Departament Loary Atlantyckiej we Francji. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się podstawowymi elementami Prawa Europejskiego wiążącego wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych w Europie. Efekty wspólnej pracy (prezentacje multimedialne, filmy video, broszury, plakaty, wywiady) umieszczane są na wspólnej przestrzeni projektu na platformie E-Twinning.

W trakcie trwania projektu planowana jest wizyta dwukrotna mobilność uczniów biorących udział w projekcie - w marcu i czerwcu 2014 r.