COMENIUS

 

„ROZWÓJ MIAST W DORZECZACH ODRY I GARONNY” 

DEVELOPPPEMENT DES VILLES DE L’ESTUAIRE DE L’ODER ET LA GARONNE’ 

‘THE DEVELOPMENT OF THE CITIES IN THE ESTUARIES OF ODRA AND GIRONDE RIVERS

 

Projekt o powyższym tytule powstał w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej - Socrates Comenius. Stanowi on Partnerski Projekt Szkół opierający się na pogłębianiu wiedzy historycznej, geograficznej, ekonomicznej, obywatelskiej i językowej. Głównym celem jest otwarcie na kwestie obywatelstwa europejskiego, rozwój poczucia wspólnoty, odkrywanie innych kultur poprzez poznawanie historii i ekonomii oraz odnajdywanie cech łączących Szczecin i Bordeaux.

Koordynatorem projektu jest szkoła francuska - College Cassignol w Bordeaux.

Szkołą partnerską biorącą udział w projekcie jest Gimnazjum nr 10 w Szczecinie.