Klasy angielskie

KLASY ANGIELSKIE

Zmodyfikowany program nauki języka angielskiego realizowany jest w klasach angielskich podczas sześciu godzin lekcyjnych tygodniowo. Zajęcia prowadzone w grupach pozwalają na osiągnięcie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku angielskim, a także rozwijają w uczniach zainteresowanie kulturą krajów anglojęzycznych. Szkoła dba o stworzenie warunków do posługiwania się językiem angielskim w praktyce poprzez organizowanie wycieczek zagranicznych (Londyn, Paryż, Bordeaux), jak również poprzez zaangażowanie uczniów w pracę nad projektem językowym w ramach programu Comenius (2007-2009). Klasy o poszerzonym programie nauki języka angielskiego cieszą się w naszej szkole dużą popularnością już od 12 lat:

 • 2004/2005 – klasa 1a (wychowawca: mgr A. Rogala)
 • 2005/2006 – klasa 1a (wychowawca: mgr M. Szewczyk)
 • 2006/2007 – klasa 1a (wychowawca: mgr M. Cichocka)
 • 2007/2008 – klasa 1a (wychowawca: mgr A. Rogala)
 • 2008/2009 – klasa 1a (wychowawca: mgr M. Szewczyk)
 • 2009/2010 – klasa 1a (wychowawca: mgr M. Cichocka)
 • 2010/2011 – klasa 1a (wychowawca: mgr A. Rogala)
 • 2011/2012 – klasa 1a (wychowawca: mgr R. Perz)
 • 2012/2013 – klasa 1a (wychowawca: mgr E.Laskowska)
 • 2013/2014 - klasa 1a (wychowawca: mgr A.Rogala/mgr B.Urbanowicz)
 • 2014/2015 – klasa 1a (wychowawca: mgr R. Perz)
 • 2015/2016 – klasa 1a (wychowawca: mgr M. Cichocka)

 WYJAZDY ZAGRANICZNE

   

LONDYN

 PARYŻ

  

BORDEAUX