GM w UE

ROK SZKOLNY 2008/2009

 
MŁODZI ZAGŁOSOWALI !

Młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w naszej szkole 2 czerwca. Uprawnionych do głosowania było 398 uczniów. Głosowało 226 osób. Oddano 218 głosów ważnych. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: Joanna Cieśluk, kl. II C, Jan Brancewicz, kl. I B, Natalia Dorsz, kl. III B oraz Bartosz Pacholski, kl. III A. Nasza frekwencja była wyższa niż w wyborach 7 czerwca, wyniosła 58 %. Jesteśmy bardziej obywatelscy niż pełnoletni Polacy?...

Oto wyniki wyborów do Europarlamentu w Gimnazjum nr 10:

Dane główne

Liczba osób uprawnionych 389
Liczba głosów oddanych 226
Liczba głosów ważnych 218
Liczba głosów nieważnych 8
Frekwencja 58.1%

Komitety

Komitet - Liczba głosów - Procentowe
Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej - 8 - 3.67%
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 8 - 3.67%
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej - 12 - 5.5%
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - 5 - 2.29%
Komitet Wyborczy Libertas - 6 - 2.75%
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy - 10  -  4.59%
Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) - 7 - 3.21%
Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej - 5 - 2.29%
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 137 - 62.84%
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 20 - 9.17%

 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009

 „Młodzi głosują” to projekt, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. My również do niego przystąpiliśmy. Prowadziliśmy akcję informacyjną. Na korytarzach pojawiły się plakaty informujące o terminie głosowania i konieczności posiadania legitymacji w dniu wyborów. Propagowaliśmy też stronę Latarnika Wyborczego, która dawała możliwość sprawdzenia zgodności swoich poglądów z programami partii politycznych. Próbowaliśmy też dotrzeć do dorosłych: nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców, osób, które w różnych sprawach do szkoły przychodziły. Dla nich przygotowaliśmy plakaty zachęcające do głosowania w „dorosłych” wyborach 7 czerwca. Czy ich przekonaliśmy? Czas pokaże...
 
 
 
POLSKO-FRANCUSKA LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM


Podczas wizyty uczniów z Bordeaux odbyła się lekcja wiedzy o społeczeństwie poświęcona zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego. Co to jest Parlament Europejski? Skąd się bierze? Czym się zajmuje?  Na te pytania uczniowie szukali odpowiedzi w językach polskim, angielskim i francuskim. Prawdziwie europejska lekcja o ważnej europejskiej instytucji. Oto, co piszą o niej nasi uczniowie.

Podczas wizyty naszych kolegów z Bordeaux, 13 maja 2009 r. odbyła się w naszej szkole lekcja o Parlamencie Europejskim. Lekcja odbyła się w dwóch językach: polskim i francuskim. Rozmawialiśmy o demokracji: czym jest i na czym polega oraz o Unii Europejskiej. Z krótkiego filmy dowiedzieliśmy się o działalności i funkcjach Parlamentu Europejskiego. Wiem teraz dlaczego jest on taki ważny i dlaczego wybory do niego są tak silnie propagowane. Przeprowadzono głosowanie na temat uczestnictwa w wyborach do PE. Jego wynik jest optymistyczny: 43 głosy na „tak”, 9 na „nie”. Mamy nadzieję, że wynik ten przełoży się na rzeczywistą frekwencję, ponieważ wielu z nas będzie zachęcać dorosłych do udziału w wyborach. Opracowaliśmy kilka haseł zachęcających do pójścia do urn 7 czerwca, np.: „Proud of being European? VOTE, make it real!


Szymon Mądraszewski

 


Gdy Francuzi przyjechali,
już debatę rozpętali.
Krótki filmik obejrzeli
i dyskusję wnet zaczęli.
Co to demokracja wiemy ,
na  pytania odpowiemy.
Głosowanie się odbyło,
wszystkim serce aż zabiło,
Wybieranie się udało
frekwencję mieliśmy nie małą.
Już wybory się zbliżają,
dzieci dorosłych do głosowania zachęcają.
Użyliśmy haseł ostrych,
żeby zachęcić do głosowania dorosłych.
Wszystko pięknie się udało
tylko czasu trochę mało.
Nasi goście się wsłuchali,
milion pytań zadawali.
Pani Perz odpowiadała,
francuskiego tłumacza miała.
Wspaniałe to było spotkanie,
gdzie wiedza przyszła na nasze wołanie.

Zuzanna MajewskaPodczas piątego dnia pobytu francuskich uczniów z College Cassignol w Szczecinie, odbyła się lekcja poświęcona Parlamentowi Europejskiemu i zbliżającym  się do niego wyborom. Na początku naszych zajęć, w formie quizu została sprawdzona nasza wiedza na ten temat. Jedno jest pewne – zarówno my, jak i nasi francuscy koledzy mamy świadomość, że bardzo ważnym krokiem, a wręcz obowiązkiem jest pójście do urny wyborczej - co wynikło z rezultatów przeprowadzonego głosowania. W końcu za parę lat nasze głosy decydować będą o przyszłości naszych krajów. Następnie obejrzeliśmy prezentację oraz film w języku angielskim, które rozwiały nasze wątpliwości dotyczące Parlamentu Europejskiego i przedstawiły możliwości jakie Wspólnota Unii Europejskiej stwarza krajom w niej zrzeszonym. Po obejrzeniu filmu wraz z naszymi francuskimi gośćmi wypełnialiśmy karty pracy. W kolejnym zadaniu mieliśmy szansę wykazać się zdolnościami artystycznymi i twórczymi, projektując plakat i układając hasło zachęcające do wzięcia udziału w wyborach. Na zakończenie  zajęć prezentowaliśmy nasze prace.


Sylwia SotekWraz z francuskimi kolegami i koleżankami uczestniczyliśmy w lekcji o Parlamencie Europejskim. Na początku przeprowadziliśmy krótką debatę na temat demokracji. Skąd się wywodzi i jakie ma znaczenie w zjednoczonej Europie.Chwilę później głosowaliśmy, kto z nas wziąłby udział w wyborach do Europarlamentu. Większość głosów była pozytywna. Wszyscy chcemy zmieniać Europę!

Następnie obejrzeliśmy film dotyczący Parlamentu Europejskiego. Dowiedzieliśmy się, że jest to organ Unii Europejskiej, będący odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu reprezentujący obywateli państw należących do UE, wybierany na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale też Bruksela, w której odbywa się większość obrad oraz mieszczą się biura poselskie, komisje parlamentarne i władze klubów. Sekretariat, biblioteka i część zaplecza technicznego ma zaś swoją siedzibę w Luksemburgu.

Byliśmy zdziwieni, jak dużo rzeczy można dowiedzieć się dzięki jednemu krótkometrażowemu filmowi. Problem jest niska frekwencja wyborcza. W Polsce podczas ostatniego głosowania było to niestety tylko ok. 21 %.

Na koniec, aby podsumować całą naszą zdobytą wiedzę robiliśmy plakaty zachęcające do brania udziału w głosowaniu. Mieliśmy wiele pomysłów. Najlepsze hasła zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Podsumowując, była to naprawdę ciekawa lekcja, która pokazała nam jak wiele możemy zmienić w Europie oddając swój głos.

Weronika Snarska


EKONKURS WIEDZY O DANII

W kwietniu nasza szkoła została zaproszona do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Danii organizowanym przez Gimnazjum nr 18. Szkołę reprezentowali uczniowie kl. II A: Daniel Bachorski, Jakub Baranowski oraz Adam Rogoziński. Pytania dotyczyły różnych dziedzin, np. historii, sztuki, sportu, polityki, geografii, a także Danii jako członka Unii Europejskiej. Należało rozpoznać najważniejsze duńskie zabytki, uporządkować według wielkości wyspy duńskie, a nawet wykazać się znajomością języka duńskiego i baśni Andersena. Rywalizacja była zacięta. Ostatecznie nasza drużyna zajęła 2 miejsce i już myśli o starcie w przyszłorocznym konkursie o innym kraju UE.

MŁODZI EUROPEJCZYCY

W marcu odbył się konkurs wiedzy europejskiej organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej. Do konkursu przystąpiło 27 uczniów naszej szkoły. Musieli wykazać się wiedzą na temat historii integracji, instytucji unijnych i drogi Polski do Unii Europejskiej.
Najlepszy wynik osiągnęli (15 miejsce) i dyplomy wyróżnienia otrzymali: Natalia Dorsz (kl. III B) i Szymon Mądraszewski (kl. III C). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy Młodego Europejczyka.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2008

Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są z inicjatywy Rady Europy od 1991r. (w Polsce od 1993 r.). Ich celem jest szerzenie wiedzy na temat wspólnego europejskiego dziedzictwa, zapoznanie z regionalną tradycją, kulturą, historią. W ubiegłym roku w Polsce w projektach związanych z EDD wzięło udział ok. 300 tysięcy osób. W tym roku hasło przewodnie Dni brzmi: „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”. Koordynatorami Dni w regionie są Biuro Dokumentacji Zabytków i Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.W ramach EDD uczestniczyliśmy w Dniach Otwartych Zabytków. Przez cztery niedziele września spotykaliśmy się na spacerach pod hasłem „Najpiękniejsze wille przy najdłuższej alei Szczecina”. Przewodnikami byli pracownicy instytucji koordynujących.Choć hasło wyraźnie wskazuje na aleję Wojska Polskiego, oglądaliśmy także ciekawe budynki przy ul. Mickiewicza i ul. Curie-Skłodowskiej.Więcej informacji i zdjęć z naszych wędrówek znajdziesz na stronie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego.
 
POPRZEDNIE LATA ZNAJDZIECIE W ARCHIWUM STRONY